Free Lessons

GRAMMAR

• เนื้อหาแน่น สำหรับผู้ที่ขาดความเข้าใจทางด้านแกรมม่าภาษาอังกฤษ • ปูพื้นฐาน Grammar ให้ใหม่หมด สำหรับผู้ที่ไม่มั่นใจทางด้านการเขียนเรียบเรียงประโยคไม่เป็น • อ่านเขียนได้ถูกต้อง และเสริมทักษะสำคัญที่ช่วยพัฒนาด้านการอ่านและเขียน ทำให้เขียนรายงานได้ไม่ผิดเพี้ยน

แผนการเรียนคอร์ส GRAMMAR

Lesson 1

English Know How
4 นาที

Lesson2

Eng Know How 2
4 นาที