GRAMMAR
4,900 บาท/คอร์ส

      - เนื้อหาแน่น สำหรับผู้ที่ขาดความเข้าใจทางด้านแกรมม่าภาษาอังกฤษ

      - ปูพื้นฐาน Grammar ให้ใหม่หมด สำหรับผู้ที่ไม่มั่นใจทางด้านการเขียนเรียบเรียงประโยคไม่เป็น  

      - อ่านเขียนได้ถูกต้อง และเสริมทักษะสำคัญที่ช่วยพัฒนาด้านการอ่านและเขียน ทำให้เขียนรายงานได้ไม่ผิดเพี้ยน