Conversation Private
18,000 บาท/คอร์ส

English Conversation Course

ฟังออกแต่บอกไม่ถูก

เรียนแล้วหลายที่แต่พูดไม่ได้ซักที

กลัวครูฝรั่ง ฟังไม่เข้าใจ

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป กับคอร์ส Conversation #สนทนาภาษาอังกฤษ เลือกเรียนได้ทั้งกับครูต่างชาติและครูคนไทยโดยโรงเรียนอิงลิช โน ฮาว หาดใหญ่ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ #อยู่ที่ไหนก็เรียนได้


คอร์ส English Conversation ของโรงเรียนอิงลิช โน ฮาว ดีอย่างไร?

บทเรียนเข้าใจง่าย

มีภาพประกอบและสถานการณ์จำลอง

คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษเยอะ

คุณครูน่ารักและเป็นกันเอง บรรยากาศผ่อนคลาย

วัดระดับก่อนและหลังเรียน ดังนั้นผู้เรียนสามารถรู้พัฒนาการของตัวเองได้เลย

เรียนเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาใน website ของโรงเรียน

มีวิดีโออัดคาบเรียนทุกคาบเพื่อให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา


จำนวน 24 ชั่วโมง

ชั่วโมงละ750 บาท (ครูไทย)

ชั่วโมงละ950 บาท (ครูต่างชาติ)