Mock Test IELST Online
500 บาท/คอร์ส

MOCK TEST IELTS ONLINE

ประลองโจทย์ IELTS เหมือนจริงแบบจับเวลา

ข้อสอบจริง IELTS แบบ Full Test พร้อมเฉลย
ระบบทดสอบออนไลน์ เสมือนจริงเต็มรูปแบบ แบบจับเวลา

มีข้อสอบหลากหลายชุดให้เลือกสอบตามความสนใจ

1 ชุด ราคา 500 บาท

2 ชุด ราคา 900 บาท

3 ชุด ราคา 1350 บาท

เงื่อนไขการทำข้อสอบ

ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงิน

ข้อสอบแต่ละชุดสามารถทำได้เพียง 1 ครั้ง

ทราบผลสอบและวิเคราะห์จุดอ่อน ภายใน 5 วันทำการ หลังทำข้อสอบแต่ละครั้ง