Mock Test TOEIC Online
200 บาท/คอร์ส

MOCK TEST TOEIC ONLINE

ประลองโจทย์ New TOEIC เหมือนจริงแบบจับเวลา

ข้อสอบจริง New TOEIC แบบ Full Test พร้อมเฉลย
ระบบทดสอบออนไลน์ เสมือนจริงเต็มรูปแบบ แบบจับเวลา

สูงสุด 1,000 ข้อ

มีข้อสอบหลากหลายชุดให้เลือกสอบตามความสนใจ

1 ชุด 200 ข้อ ราคา 200 บาท

2 ชุด 400 ข้อ ราคา 360 บาท

3 ชุด 600 ข้อ ราคา 540 บาท

4 ชุด 800 ข้อ ราคา 720 บาท

5 ชุด 1000 ข้อ ราคา 900 บาท

เงื่อนไขการทำข้อสอบ

ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงิน

ข้อสอบแต่ละชุดสามารถทำได้เพียง 1 ครั้ง

ทราบผลสอบและวิเคราะห์จุดอ่อน ภายใน 5 วันทำการ หลังทำข้อสอบแต่ละครั้ง